Laboratorium Projektowania i Zastosowania Układów Elektronicznych

Załoga:

Daniel Kopiec


pokój numer: 104b/C-2
tel. +48 71 320 3313

Wyposażenie:

 •  
 •  

Badania prowadzone w laboratorium:

Zainteresowania naukowe/działalność naukowa

 • specjalizowane układy cyfrowe
 • algorytmy neuronowe, rozmyte, genetyczne
 • przetwarzanie danych i sygnałów
 • systemy czujnikowe

Dydaktyka

Uczestnictwo w grantach

 • NCN ST6/06168, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński, 2012.
 • POIG.01.03.01-02-002/08, Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenie w środowisku-modelowanie i monitoring zagrożeń, kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Szczurek, 2011.
 • MNiSW 3T11B02130, Informacje w diagnostycznych systemach bliskiego pola, kierownik projektu: dr hab. inż. Roman Szeloch, 2006-2008.

Współpraca krajowa i zagraniczna

 • FirstPass Engineering, 2009, 2011, układy i systemy cyfrowe dla lotnictwa.
 • Honeywell Aerospace, 2009, układy i systemy cyfrowe dla lotnictwa. 
 • University of Limerick, Irlandia, 2005–2006, Dopplerowska wibrometria laserowa. 
 • Silicon and Software Systems, Dublin, Irlandia, 1998–1999, projektowanie układów cyfrowych. 
 • IMEC, Leuven, Belgia, 1995, Sieci neuronowe do przetwarzania odpowiedzi matrycy czujników gazu.

Ważniejsze publikacje

 • P.M. Szecówka, P.W. Marucha, Dedicated Digital Hardware for DVB-CSA Encryption, International Journal of Electronics and Telecommunications. Vol. 58, Issue 3, 2012, s 241-246.
 • R.F. Szeloch, P. Janus, J. Serafińczuk, P.M Szecówka, G. Jóźwiak, Characterization of fatigued Al lines by means of SThM and XRD: analysis using fast Fourier transform,  Microelectronics Reliability, vol. 52, nr 4, 2012, s. 711-717.
 • P.M. Szecówka, W. Buszko, Digital Hardware for prime numbers generation / Przemysław M. Szecówka, Wojciech Buszko. Proc 19th international conference Mixed design of integrated circuits and systems (MIXDES), Warsaw, 2012. s. 519-522.
 • P.M. Szecówka, A. Szczurek, B.W. Licznerski, On reliability of neural network sensitivity analysis applied for sensor array optimization, Sensors and Actuators B, Chemical, 157, issue 1, 2011, s. 298-303.
 • I. Rutkowska, B. Flisowska-Wiercik, P.M. Szecówka, A. Szczurek: Artificial neural network approach for evaluation of gas sensor array responses, w: Computer recognition systems 4 / Robert Burduk [i in.] (eds.), Springer, cop. 2011. s. 697-706.
 • P.M. Szecówka, M. Zając, T.P. Gotszalk, M. Zielony, G. Jóźwiak, R. Stania, Układ lock-in z cyfrową syntezą częstotliwości w technice FPGA, Elektronika, 10, 2011, s. 120-122.
 • P.M. Szecówka, A. Musiał, Fuzzy Processing Implementation in Dedicated Digital Hardware, International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 56, Issue 4, 2010, s. 405-411.
 • P.M. Szecówka, P. Malinowski, CORDIC and SVD implementation in digital hardware, Elektronika,  nr 11, 2010, s. 26-29.
 • P.M. Szecówka, J. Pędzińska-Rżany, A.R. Wolczowski, Hardware approach to artificial hand control based on selected DFT points of myopotential signals, Lecture Notes in Computer Science, 2009, vol. 5717, s. 571-578.
 • J. Góra, P.M. Szecówka, A.R. Wołczowski, FFT based EMG signals analysis on FPGAs for dexterous hand prosthesis control, w: Krzysztof A. Cyran [i in.] (eds.), Man-machine interactions (Advances in Intelligent and Soft Computing), Springer, cop. 2009. s. 655-662.
 • P.M. Szecówka, G. Sługocki, T.P. Gotszalk, Szybki i wysokorozdzielczy miernik częstotliwości na bazie układów FPGA, Elektronika, 10, 2009 s. 113-116,
 • P.M. Szecówka, T. Mandrysz, Towards hardware implementation of bzip2 data compression algorithm, Proc 16-th international conference Mixed design of integrated circuits and systems, (MIXDES), Łódź, 2009, s. 337-340.
 • M.J. Connelly, P.M. Szecówka R. Jallapuram, S. Martin, V. Toal, M.P. Whelan, Multipoint laser Doppler vibrometry using holographic optical elements and a CMOS digital camera, Optics Letters. 2008, vol. 33, nr 4, s. 330-332.
 • P.M. Szecówka, M. Kowalski, A.R. Wołczowski, K. Krysztoforski, Learning Vector Quantization neural network implementation in a digital hardware, w: Computational intelligence : methods and applications / eds Leszek Rutkowski [i in.], Exit, Warszawa, 2008. s. 81-91.
 • P.M. Szecówka, Sprzętowa realizacja algorytmów obliczeniowych w układach cyfrowych, Elektronika, 10, 2007, s. 18-22.
 • P.M. Szecówka, M.A Świderski, On hardware implementation of FlexRay Bus Guardian module, Proc. 14th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), Ciechocinek, 2007, s. 309-312.
 • P.M. Szecówka, M. Kowalski, K. Krysztoforski, A.R. Wołczowski, Wavelet processing implementation in digital hardware, Proc. 14th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), Ciechocinek, 2007, s. 651-654.
 • A.R. Wolczowski, P.M. Szecówka, K. Krysztoforski, M. Kowalski, Hardware Approach to the Artificial Hand Control Algorithm Realization, Lecture Notes in Computer Science, Volume 3745, Oct 2005, s. 149-160.
 • P.M. Szecówka, A. Szczurek, M.A. Mazurowski, B.W. Licznerski, F. Pichler, Neural Network Sensitivity Analysis Applied for the Reduction of the Sensor Matrix, Lecture Notes in Computer Science, Volume 3643, Oct 2005, s. 27-32.
 • P.M. Szecówka, D. Tekla,  Hardware implementation of Rijndael encryption algorithm, Proc. 11-th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, (MIXDES), Szczecin 2004, s. 561-564.
 • P.M. Szecówka, A. Charytoniuk, R. Najbert, Automated implementation of feedforward neural network in digital integrated circuit, Proc. 10-th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, (MIXDES), Łódź 2003, s. 164-167.
 • A. Szczurek, P.M. Szecówka, B.W. Licznerski, Application of sensor array and neural networks for quantification of organic solvents vapours in air, Sensors and Actuators B, Chemical, 58, 1999, s. 427-432.
 • G. Huyberechts, P.M. Szecówka, J. Roggen, B.W. Licznerski, Simultaneous quantification of carbon monoxide and methane in humid air using a sensor array and an artificial neural network, Sensors and Actuators B, Chemical, 45, 1997, s. 123-130.

Zdjęcia