Politechnika Wrocławska
Nauczyciele Akademiccy
Doktoranci
Pracownicy inżynieryjno- techniczni

Nasi studenci
Anna Gosiewska
Kamil Raczkowski
Andrzej Dzierka
Paweł Biczysko
Mateusz Jasiński
Michał Babij
Piotr Kunicki
Nasi wcześniejsi współpracownicy
Benedykt Licznerski
Andrzej Bochenek
Janusz Kozłowski
Janusz Wilk
Agata Masalska-Pawlak
Marcin Dudek
Krzysztof Kolanek
Mirosław Woszczyna
Mateusz Wroński
Paweł Zawierucha
Magdalena Bujonek
Zuzanna Kowalska
Bogumił Frank
Mateusz Garbowicz
Krzysztof Garczyński
Grzegorz Gruca
Wiktor Herwich
Marcin Klich
Jakub Mateńko
Grzegorz Małozięć
Piotr Mulak
Konrad Nieradka
Zdzisław Nowacki
Łukasz Olczyk
Jarosław Olszewski
Adam Piotrowicz
Jan Skwierczyński
Piotr Słupski
Przemysław Sulecki
Tomasz Wojciechowski
Bartłomiej Wierdak
Klaudiusz Woźniak
Krystian Cecot
Michał Dusza
Alicja Palczyńska
Natalia Pyka
Zbigniew W. Kowalski

prof. dr hab. inż. Zbigniew W. Kowalski
budynek C-2, pokój 104, +48 (71) 320-32-59
zbigniew.w.kowalski@pwr.edu.pl
strona prywatna

Zainteresowania naukowe/działalność naukowa

 • technika jonowa
 • elektronika medyczna
 • inżynieria materiałowa
 • mikroskopia bliskiego pola (STM, AFM)

Członkostwo w organizacjach krajowych i zagranicznych

 • Członek założyciel Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Komitetu Techniki Próżni i Technologii Elektropróżniowych (1988-1992) - obecnie Polskie Towarzystwo Próżniowe (od 1992)
 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (od 1999)
 • Sekcja Technologii Elektronowej i Technologii Materiałów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk (od 2003)
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
 • Towarzystwo Przyjaciół KUL
 • Komitety naukowe konferencji krajowych i międzynarodowych

Współpraca krajowa i zagraniczna

 • Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej
 • Instytut Informatyki Stosowanej, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 • Instytut Fizyki , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Elektryczny Politechniki Lubelskiej

Dydaktyka

 • Zastosowanie mikrosystemów w medycynie
 • Techniki plazmowe (jonowe)
 • Metrologia
 • Seminaria dyplomowe

Ważniejsze publikacje

 • Z. W. Kowalski, Trawienie jonowe i możliwości jego zastosowania w medycynie, 1982
 • Z. W. Kowalski, Modyfikacja morfologii powierzchni ciała stałego wywołana rozpylaniem jonowym, 1989
 • Z. W. Kowalski, Morfologia powierzchni rozpylanej jonami - implikacje technologiczne
  i biomedyczne
  , 2001
 • Z. W. Kowalski, Wybrane zagadnienia informatyki i elektroniki medycznej, Praca zbiorowa, 2000
 • J. Bałamucki, P. Czarnecki, T. Gotszalk, A. Marendziak, I. W. Rangelow, J. Wilk,
  Z. W. Kowalski, Profilometric, SEM and AFM investigations of titanium and steel surface micro- and nanoroughness induced by neutralized krypton ion beam as a first stage of fractal analysis, Physics and Chemistry of Solid State, 2006, vol. 7, nr 3, s. 577-584
 • Z. W. Kowalski, Morfologia powierzchni poddanej rozpylaniu jonowemu- implikacje technologiczne, biologiczne i medyczne, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektronika, z.153, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005, 17-24
 • J. Martan, Z. W. Kowalski, Wpływ czasu bombardowania jonowego na charakter struktury geometrycznej powierzchni stali, Elektronika, 2005, R.XLVI, z. 6, s. 18-19
 • J. Wilk, Z. W. Kowalski, G. Przybylski, Modyfikacja chropowatości powierzchni stali nierdzewnej wiązkami jonowymi, Elektronika, 2001, R.XLII, z. 7, s. 36-39
 • J. Wilk, Z. W. Kowalski, G. Przybylski, Ion-sputter-modification of metal targets, Vacuum, 2001, vol.63, nr 4, s. 597-601
 • J. Wilk, Z. W. Kowalski, G. Przybylski, Ion irradiation induced surface morphology
  of titanium
  , W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation. NEET ' 2001. II International symposium. Kazimierz Dolny, Poland, February 14-17, 2001. Lublin: Technical University of Lublin. Faculty of Electrical Engineering. 2001, s. 31-34
 • T. Gotszalk, A. Marendziak, I. W. Rangelow, J. Wilk, Z. W. Kowalski, Przygotowanie mikroskopu sił atomowych do pomiarów nanochropowatości powierzchni rozpylanej jonami - wstęp do analizy fraktalnej, Elektronika, 2005, R.XLVI, z. 6, s. 15-17
 • J. Wilk, Z. W. Kowalski, Titanium surface after neutralized ion beam irradiation, Vacuum, 2003, vol.70, nr 2-3, s. 87-91
 • G. Przybylski, J. Martan, Z. W. Kowalski, Fractal analysis of ion sputtered stainless steel surface, Vacuum, 2003, vol.70, nr 2-3, s. 255-261
 • J. Martan, Z. W. Kowalski, Analiza fraktalna w technice jonowej, Elektronika, 2001,
  R. XLII, z. 7, s. 16-17
 • Z. W. Kowalski, Ion sputter induced surface morphology - biomedical implications, Vacuum, 2001, vol.63, nr 4, s. 603-608
 • R. Tabaka, G. Przybylski, J. Martan, Z. W. Kowalski, Fractal analysis of roughness profile induced by ion bombardment of metal surface, Vacuum, 2005, vol.78, nr 2-4, s.217-221