Projekty
Projekty krajowe


 •   Skaningowy mikroskop pojemnościowy
       Centrum Nanotechnologii i Materiałów Zaawansowanych Politechniki
       Wrocławskiej, (1998-2000)
       kierownik projektu: dr inż. Teodor Gotszalk

 •   Mikroskop sił elektrostatycznych w diagnostyce materiałów i elementów      mikroelektronicznych,
       projekt KBN 8T11B00715, (1998-2000)
       kierownik projektu: dr inż. Teodor Gotszalk

 •   Badania niejednorodności termicznych w mikrosystemach
       projekt KBN 8T11B00615, (1998-2000)
       kierownik projektu: dr hab. inż. Roman Szeloch

 •   Badania właściwości absorbcyjnych krzemu porowatego
       projekt badawczy KBN 8T11B00817, (1999-2001)
       projekt realizowany we współpracy z ITE Warszawa
       kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Domański

 •   Zastosowanie mikrosondy oporowej do badania temperatury organizmów
       biologicznych
       projekt KBN8T1100114, (1999-2001)
       projekt realizowany we współpracy z ITE Warszawa
       kierownik projektu: dr inż. Michał Zaborowwski

 •   Mikroskopia bliskiego pola optycznego SNOM-PSTM z mikrosystemowym
       detektorem promieniowania optycznego
       projekt KBN 8T11B04218, (1999-2001)
       kierownik projektu: dr inż. Jacek Radojewski

 •   Badanie możliwości wytwarzania struktur kropek kwantowych
       Centrum Nanotechnologii i Materiałów Zaawansowanych Politechniki
       Wrocławskiej, (2000-2002)
       kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Wojciech Czarczyński

 •   Komputerowy sterownik modularnego systemu mikroskopu bliskich oddziaływań
       Projekt Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) TECHNE 2002
       kierownik projektu: dr inż. Teodor Gotszalk

 •   Charakteryzacji własności termicznej struktur wielowarstwowych z mikro
       i nanometrową rozdzielczością
       projekt KBN 4T11B00224, (2003-2005)
       kierownik projektu: dr hab. inż. Roman Szeloch

 •   Badanie właściwości elektrycznych nanostruktur za pomocą mikrosystemowego
       czujnika z przewodzącym ostrzem pomiarowym
       projekt MNiI 3T11B01127, (2004-2007)
       kierownik projektu: dr hab. inż. Teodor Gotszalk

 •   Informacje w diagnostycznych systemach bliskiego pola
       projekt MNiSW 3T11B02130, (2006-2008)
       kierownik projektu: dr hab. inż. Roman Szeloch

Projekty UE


 •   Czujniki dla mikroskopii bliskich oddziaływań
       projekt współpracy międzynarodowej w latach 1999-2001
       partner: Uniwersytet w Kassel (Niemcy), grupa dr hab. inż. I. W. Rangelowa

 •   Tools and Technologies for the Analysis and Synthesisi of Nanostructures
       Przyrządy do syntezy i analizy nanostruktur
       projekt STREP 516865 TASNANO

 •   Technology for the Production of Massively Parallel Intelligent Cantilever - 
       Probe Paltforms for nanoscale Analysis and Synthesis
       Technologie produkcji i wykorzystania równoległych matryc dźwigni
       ze zintegrowanym aktuatorem wychylenia
       projekt IP 515739 PRONANO