Laboratorium Optoelektroniki i Techniki Światłowodowej

Załoga:

dr inż. Jacek Radojewski —
kierownik laboratorium
dr inż. Anna Sankowska
mgr inż. Michał Świątkowski


pokój numer: 410/C-2
tel. +48 71 320-29-67

Wyposażenie:

Aparatura specjalistyczna

 • spawarka światłowodowa FSU 925 PM-A do światłowodów polaryzacyjnych  firmy ERICSON
 • spawarka światłowodowa RXS X75 (Siemens)
 • Optical Spectrum Analyzer AQ-6315B (ANDO)
 • OTDR-mini AQ7250 (ANDO)
 • Communication Signal Analyser CSA 803C z wejściem optycznym (Tektronix)

Podstawowa aparatura laboratoryjna

 • oscyloskop cyfrowy Hewlett Packard 54610A
 • oscyloskopy Tektronix serii TDS 3000 i TDS 1000
 • lasery He-Ne Melles Griot  5 mW mocy optycznej
 • laser argonowy 2W mocy ciągłej z wybieraniem linii pryzmatem Litrowa (Carl-Zeiss Jena)
 • monochromator Carl-Ziess Jena
 • monochromator MONOSPEK 1000
 • monochromator siatkowy Jobin-Yvon
 • sprzęgacze światłowodowe
 • zestaw do montażu złączy światłowodowych
 • uniwersalne mierniki mocy optycznej firmy Siemens
 • kalibrowane źródła mocy optycznej firmy Siemens
 • analizator pola optycznego
 • mikroskop stereoskopowy MST 132
 • mikroskop optyczny z nasadką odbiciową
 • mikroskop do pracy w podczerwieni MIK-4
 • mikroskopy polaryzacyjno-interferencyjne BIOLAR PI
 • mikroskopy z kontrastem fazowym
 • wyposażenie warsztatu elektronicznego (lutownice Weller, generatory (w tym cyfrowe z syntezą częstotliwości DS340 Stanford Research Systems), zasilacze zwykłe i programowalne firmy Keithley, multimetry Keithley 2000

Badania prowadzone w laboratorium:

Technika światłowodowa

Możliwości pomiarowe:

 • charakteryzacja światłowodów stosowanych w telekomunikacji i w celach czujnikowych
 • pomiary parametrów światłowodów planarnych
 • pomiary spektralne światłowodów włóknistych
 • pomiary apertury numerycznej
 • pomiary rozkładu współczynnika załamania światła
 • pomiary rozkładu mocy optycznej montaż i diagnostyka sieci światłowodowych metodą OTDR

Optoelektronika

Możliwości pomiarowe

 • diagnostyka elementów, przyrządów i układów optoelektronicznych
 • fotodetektory (podczerwieni, telekomunikacyjne, fotodiody PIN, MSM, lawinowe, fotopowielacze)
 • źródła światła (diody LED, lasery gazowe, na ciele stałym, półprzewodnikowe, telekomunikacyjne, do zastosowań medycznych)
 • przetworniki i wyświetlacze obrazu
 • wyświetlacze alfanumeryczne LCD
 • elementy bierne i czynne techniki światłowodowej włóknistej i scalonej
 • optoelektroniczne i światłowodowe systemy czujnikowe
 • pomiary ugięcia dźwigni w mikroskopii bliskich oddziaływań

Mikroskopia bliskiego pola optycznego

Możliwości pomiarowe

 • analiza i synteza dźwigni pomiarowych typu SNOM/PSTM/AFM z nanoaperturą do pomiarów polaryzacyjnych, fluorescencyjnych, biologicznych oraz topografii
 • obserwacja i analiza propagacji światła w strukturach optyki zintegrowanej, mikroukładach optoelektronicznych i systemach MEOMS
 • pomiary rozkładu współczynnika załamania w strukturach optyki zintegrowanej mikroukładach optoelektronicznych i systemach MEOMS
 • pomiary własności optycznych struktur kwantowych
 • analiza rozkładu promieniowania optycznego emiterów promieniowania (LED, laserów pp) w polu bliskim

Zdjęcia