Laboratorium Badań Elektrycznych Materiałów

Załoga:

prof. dr hab. inż. Karol Nitsch - kierownik laboratorium
pokój 405 C-2, tel. 71 320 34-82

dr inż. Tomasz Piasecki
pokój 404 C-2, tel. 71 320 32-23

mgr inż. Konrad Chabowski
mgr inż. Judyta Michalska


pokój numer: 401 C-2
tel. 71 320 29-82

Wyposażenie:

Spektroskopia impedancyjna

• Analizatory: Agilent 4294A, Agilent E4980, Solartron 1280, GoodWill Instek GW 8101
• Wzmacniacz prądowy Keithley 428
• Analizatory impedancji własnej produkcji

Możliwości pomiarowe:

• częstotliwość: 10 μHz – 110 MHz
• impedancja: 10 mΩ – 10 TΩ

 

Urządzenia do pomiarów stałoprądowych

• Keithley 236 - SMU
• Keithley 4512 i 610C - elektrometry
• Keithley 2000 i 2001
• Multimetry cyfrowe wysokiej klasy

Możliwości pomiarowe:

• napięcie: 10 nV ÷ 1100 V
• rezystancja: 100 nΩ ÷ 100 TΩ
• natężenie prądu: 10 fA ÷ 10 A

 

Uchwyty i systemy pomiarowe

• Stolik temperaturowy z sondami ostrzowymi:
20 ÷ 250 °C
• Komora próżniowa z chłodzeniem ciekłym azotem
i grzejnikiem rezystancyjnym: 77 K ÷ 500 K
• Spektroskopia impedancyjna do 800 °C


Badania prowadzone w laboratorium:

 • Spektroskopia impedancyjna w dziedzinie częstotliwości
 • Rozwijanie istniejących i opracowanie nowych technik pomiarowych
 • Pomiary impedancji struktur biologicznych i biochemicznych
 • Analiza prądów polaryzacji i depolaryzacji
 • Interpretacja wyników pomiarów zmiennoprądowych z zastosowaniem
  elektrycznych modeli równoważnych
 • Właściwości dielektryczne i mechanizmy przewodnictwa w dielektrykach i
  nanokompozytach, badania strukturalne, defekty, porowatość, hopping, …
 • Fotoadmitancja (modulowany fotoprąd)
 • Pomiary technikami TVS, TSC

Ważniejsze publikacje z ostatnich lat

 • Kochowski Stanisław, Drewniak Łukasz, Nitsch Karol, Paszkiewicz Regina,
  Paszkiewicz Bogdan
  , "Analysis of MIS equivalent electrical circuit of
  Au/Pd/Ti-SiO2-GaAs structure based on DLTS measurements." Materials
  Science-Poland. 2013, vol. 31, nr 3, s. 446-453.
 • Piasecki Tomasz, Guła Grzegorz, Nitsch Karol, Waszczuk Karol,
  Drulis-Kawa Zuzanna, Gotszalk Teodor
  , "Evaluation of Pseudomonas
  aeruginosa biofilm formation using Quartz Tuning Forks as impedance
  sensors." Sensors and Actuators. B, Chemical. 2013, vol. 189, s. 60-65.
 • Waszczuk Karol, Piasecki Tomasz, Nitsch Karol, Gotszalk Teodor,
  "Modulation of excitation signal as a method for measurement of the
  mechanical properties of miniature piezoelectric resonant devices in a
  viscous and conductive environment." Measurement Science & Technology.
  2013, vol. 24, nr 8, s. 1-7.
 • Znamirowski Zbigniew, Nitsch Karol, Pawłowski Lech, "The electric charge
  transport in titania-alumina composite cold cathodes made using
  atmospheric plasma spraying and laser engraving." Surface & Coatings
  Technology. 2013, vol. 220, s. 271-275.
 • Piasecki Tomasz, Nitsch Karol, Dziedzic Andrzej, Chabowski Konrad,
  Stęplewski Wojciech, Kozioł Grażyna
  , "Electrical properties of
  dielectric foil for embedded PCB capacitors." Materials Science-Poland.
  2012, vol. 30, nr 4, s. 335-341.
 • Tadaszak Katarzyna, Nitsch Karol, Piasecki Tomasz, Posadowski Witold,
  "Properties of aluminium oxide thin films deposited in high effective
  reactive pulsed magnetron sputtering process." Materials Science-Poland.
  2012, vol. 30, nr 4, s. 323-328
 • Dudek Marcin, Nitsch Karol, Dziedzic Andrzej, Piasecki Tomasz, "Wide
  frequency range ac electrical characterization of thick-film
  microvaristors." Microelectronics Reliability. 2011, vol. 51, nr 7, s.
  1219-1224.
 • Nitsch Karol, "Microelectronic materials and structures characterization
  by impedance spectroscopy." Microelectronics Reliability. 2011, vol. 51,
  nr 7, s. 1213-1218.
 • Waszczuk Karol, Piasecki Tomasz, Nitsch Karol, Gotszalk Teodor,
  "Application of piezoelectric tuning forks in liquid viscosity and
  density measurements." Sensors and Actuators. B, Chemical. 2011, vol.
  160, nr 1, s. 517-523.
 • Piasecki Tomasz, Nitsch Karol, "Study of sprayed coatings and compound
  materials by impedance spectroscopy." Surface & Coatings Technology.
  2010, vol. 205, nr 4, s. 1009-1014.

Zdjęcia