Badania
Laboratorium FIB/SEM

Laboratorium wytwarzania i badania nanostruktur za pomocą zogniskowanych wiązek jonów i elektronów (FIB/SEM)
(Laboratorium Drobnowidztwa i Drobnodziejstwa)

kierownik: prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk

Laboratorium Mikroskopii Bliskich Oddziaływań

Laboratorium Mikroskopii Bliskich Oddziaływań

kierownik: prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk

Laboratorium Badań Elektrycznych Materiałów

Laboratorium Badań Elektrycznych Materiałów

kierownik: prof. dr hab. inż. Karol Nitsch

Laboratorium Optoelektroniki i Techniki Światłowodowej

Laboratorium Optoelektroniki i Techniki Światłowodowej

kierownik: dr inż. Jacek Radojewski

Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

kierownik: dr inż. Jarosław Serafińczuk

Laboratorium Techniki Jonowej

Laboratorium Techniki Jonowej

kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew W. Kowalski

Laboratorium Projektowania i Zastosowania Układów Elektronicznych

Laboratorium Projektowania i Zastosowania Układów Elektronicznych

kierownik: mgr inż. Daniel Kopiec

Laboratorium Przetwarzania Sygnałów w Technice Mikrosystemów i Nanotechnologii

Laboratorium Przetwarzania Sygnałów w Technice Mikrosystemów i Nanotechnologii

kierownik: dr inż. Grzegorz Jóźwiak