Główna

 

Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
oraz
Polskie Towarzystwo Próżniowe

zapraszają na

XI Ogólnopolskie Seminarium

Techniki Jonowe

połączone z

Zimową Szkołą Nanoinżynierii Powierzchni

 

 

 

 

TEMATYKA

- Teoria, modelowanie, diagnostyka i zastosowanie wyładowań elektrycznych w gazie. 
- Teoria, konstrukcja, modelowanie i zastosowanie źródeł jonów w procesach technologicznych, mających na celu nanoszenie warstw, trawienie powierzchni ciała stałego oraz modyfikację jego właściwości. 
- Teoria i zastosowania plazmy niskotemperaturowej. 
- Modyfikacja powierzchni w skali mikrometrowej i nanometrowej z uwzględnieniem metod fizycznych i chemicznych. 
- Badanie powierzchni w skali mikrometrowej i nanometrowej z uwzględnieniem różnych metod badawczych (SEM, TEM, STM, AFM, SIMS itp.).

Przewiduje się opublikowanie oryginalnych prac prezentowanych na TJ & nanoIP w czasopiśmie Elektronika.

 

MATERIAŁY

Oprócz tradycyjnej już formy przedstawiania własnych (także publikowanych) prac w sesji plakatowej, przewiduje się możliwość druku w recenzowanym czasopiśmie krajowym (Elektronika) prac oryginalnych, dotychczas niepublikowanych. Warunkiem opublikowania (jeden artykuł na jednego uczestnika konferencji) jest: 
(a) jego prezentacja w sesji plakatowej TJ & nanoIP 
(b) uzyskanie pozytywnej opinii recenzenta. Tekst artykułu (camera ready: oryginał + kopia) wraz z płytą CD należy złożyć w Sekretariacie konferencji w momencie rejestracji. 
Prosimy o przygotowanie komuni-katu zgodnie z wymaganiami czasopisma Elektronika. Zainteresowani powinni w Karcie zgłoszenia uczestnictwa wyraźnie zaznaczyć rodzaj zgłaszanej pracy, tj. A (artykuł do druku), i/lub P (poster) oraz podać tytuł prezentacji.

 

MIEJSCE SPOTKANIA

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Politechniki Wrocławskiej D.W. "Radość" w Szklarskiej Porębie Średniej przy ulicy Muzealnej 5, w dniach 4 - 7 marca 2009 roku. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych z łazienkami. Na posiłki zapraszamy do sali jadalnej wymienionego wyżej Ośrodka. Pierwszym będzie kolacja w dniu rozpoczęcia .

 

WARUNKI UDZIAŁU

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji TJ & nanoIP są proszone, by do dnia: 30 stycznia 2009 roku powiadomiły organizatorów drogą elektroniczną o decyzji wzięcia w niej udziału, 3 lutego 2009 roku przesłały Karty zgłoszenia uczestnictwa na zamieszczony w niniejszym Komunikacie adres organizatorów (należy podać dokładny adres i NIP, niezbędne do wystawienia faktury), 10 lutego 2009 roku wniosły opłatę w wysokości 850 złotych za udział w konferencji.

 

Do ściągnięcia: Zaproszenie

 

Opłaty w wysokości 850 zł należy wnosić na konto:
BANK ZACHODNI WBK S.A.
16 Oddział Wrocław
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
z dopiskiem: Nr konferencji 419242/W12