Współpraca
 • Technische Universität Ilmenau, Niemcy
  Institut für Mikro- und Nanotechnologien
  prof. dr hab. Ivo W. Rangelow
  www.tu-ilmenau.de
 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
  Zakład Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych
  dr inż. Piotr Grabiec
  www.ite.waw.pl
 • AMD Saxony LLC&Co. KG, Drezno, Niemcy
  Center for Complex Analysis
  prof. dr Ehrenfried Zschech
  www.amd.com
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Francja
  Institut National Polytechnique de Lorraine/Nancy
  Laboratoire Enivironnement et Mineralurgie
  dr Ela Mielczarska, prof. Jerzy Mielczarski
  www.inpl-nancy.fr
 • Microsystems Ltd, Bułgaria
  dr Nikolai Nikolov
  www.mikrosistemi.com
 • CCLRC Rutherford Appleton Laboratory, Wlk. Brytania
  Central Microstructure Facility
  Engineering and Instrumentation Department
  dr Ejaz Huq, dr Slawa Djakov
  www.clrc.ac.uk
 • Wydział Chemii UAM
 • Wydział Chemii UG
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
 • Instytut Mikrobiologii i Genetyki UWr