Politechnika Wrocławska
Nauczyciele Akademiccy
Doktoranci
Pracownicy inżynieryjno- techniczni

Nasi studenci
Anna Gosiewska
Kamil Raczkowski
Andrzej Dzierka
Paweł Biczysko
Mateusz Jasiński
Michał Babij
Piotr Kunicki
Nasi wcześniejsi współpracownicy
Benedykt Licznerski
Andrzej Bochenek
Janusz Kozłowski
Janusz Wilk
Agata Masalska-Pawlak
Marcin Dudek
Krzysztof Kolanek
Mirosław Woszczyna
Mateusz Wroński
Paweł Zawierucha
Magdalena Bujonek
Zuzanna Kowalska
Bogumił Frank
Mateusz Garbowicz
Krzysztof Garczyński
Grzegorz Gruca
Wiktor Herwich
Marcin Klich
Jakub Mateńko
Grzegorz Małozięć
Piotr Mulak
Konrad Nieradka
Zdzisław Nowacki
Łukasz Olczyk
Jarosław Olszewski
Adam Piotrowicz
Jan Skwierczyński
Piotr Słupski
Przemysław Sulecki
Tomasz Wojciechowski
Bartłomiej Wierdak
Klaudiusz Woźniak
Krystian Cecot
Michał Dusza
Alicja Palczyńska
Natalia Pyka
Konrad Nieradka

Konrad Nieradka
budynek C-2, pokój 014, +48 (71) 320-40-75
strona prywatna

Zainteresowania naukowe

  • mikroskopia bliskich oddziaływań
  • telekomunikacja

Uczestnictwo w grantach i projektach

  • zadanie Macierze czujników mikromechanicznych do detekcji endotoksyn bakterii Gram-ujemnych, w ramach projektu Mikro- i Nano Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej MNS-DIAG, nr POIG.01.03.01-00-0114/08

Współpraca krajowa:

  • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
  • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Politechnika Gdańska

Współpraca zagraniczna:

  • Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing, Drezno, Niemcy
  • Carl Zeiss NTS GmbH, Oberkochen, Niemcy

Dydaktyka

Projektowanie układów optoelektronicznych (PUO)

Ważniejsze publikacje

K. Nieradka, Daniel Kopiec, Grzegorz Małozięć, Zuzanna Kowalska, Piotr Grabiec, Paweł Janus, Andrzej Sierakowski, Krzysztof Domański, T. Gotszalk, "Fabrication and characterization of electromagnetically actuated microcantilevers for biochemical sensing, parallel AFM and nanomanipulation", Microelectronic Engineering (2012) w druku

K. Nieradka, T. Gotszalk, G. Schroeder, "A novel method for simultaneous readout of static bending and multimode resonance-frequency of microcantilever-based biochemical sensors", Sensors and Actuators B: Chemical (2012) w druku

K. Nieradka, G. Jóźwiak, D. Kopiec, P. Grabiec, P. Janus, A. Sierakowski, T. Gotszalk, "A method for linearization of split photodiode position detectors response", Proceedia Engineering 25, 358–361 (2011)

K. Nieradka, G. Małozięć, D. Kopiec, P. Grabiec, P. Janus, A. Sierakowski, T. Gotszalk, "Expanded beam deflection method for simultaneous measurement of displacement and vibrations of multiple microcantilevers", Review of Scientific Instruments 82, 105112 (2011)

J. M. Skwierczyński, G. Małozięć, D. Kopiec, K. Nieradka, J. Radojewski, T. Gotszalk, "Radio frequency modulation of semiconductor laser as an improvement method of noise performance of scanning probe microscopy position sensitive detectors", Optica Applicata 41, 323-331 (2011)

K. Nieradka, T. Gotszalk, G. Schroeder, "A novel method for simultaneous readout of static bending and multimode resonance-frequency of microcantilever-based biochemical sensors", Proceedia Engineering 5, 910-913 (2010)

G. Małozięć, T. Gotszalk, K. Nieradka, G. Wielgoszewski, P. Sulecki, J. Radojewski, P. Grabiec, P. Janus, "Wielowiązkowy układ do obserwacji ugięcia dźwigni macierzy czujników mikromechanicznych", Przegląd Elektrotechniczny 86, 83-85 (2010)

K. Nieradka,  T. Gotszalk,  D. Kopiec,  G. Małozięć,  P. Pałetko,  G. Wielgoszewski,  P. Zawierucha,  P. Grabiec,  P. Janus, "Mikrodźwignia sprężysta jako czujnik biochemiczny", Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 2010-6