Politechnika Wrocławska
Nauczyciele Akademiccy
Doktoranci
Pracownicy inżynieryjno- techniczni

Nasi studenci
Anna Gosiewska
Kamil Raczkowski
Andrzej Dzierka
Paweł Biczysko
Mateusz Jasiński
Michał Babij
Piotr Kunicki
Nasi wcześniejsi współpracownicy
Benedykt Licznerski
Andrzej Bochenek
Janusz Kozłowski
Janusz Wilk
Agata Masalska-Pawlak
Marcin Dudek
Krzysztof Kolanek
Mirosław Woszczyna
Mateusz Wroński
Paweł Zawierucha
Magdalena Bujonek
Zuzanna Kowalska
Bogumił Frank
Mateusz Garbowicz
Krzysztof Garczyński
Grzegorz Gruca
Wiktor Herwich
Marcin Klich
Jakub Mateńko
Grzegorz Małozięć
Piotr Mulak
Konrad Nieradka
Zdzisław Nowacki
Łukasz Olczyk
Jarosław Olszewski
Adam Piotrowicz
Jan Skwierczyński
Piotr Słupski
Przemysław Sulecki
Tomasz Wojciechowski
Bartłomiej Wierdak
Klaudiusz Woźniak
Krystian Cecot
Michał Dusza
Alicja Palczyńska
Natalia Pyka
Michał Zielony

mgr inż. Michał Zielony
budynek C-2, pokój 015a, +48 (71) 320-36-51
michał.zielony@pwr.wroc.pl
strona prywatna

Zainteresowania naukowe/działalność naukowa

 • Pszczelarstwo
 • mikroskopia sił atomowych
 • skaningowa mikroskopia tunelowa
 • analogowe i cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • programowanie mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych

Uczestnictwo w grantach

 • STREP TASNANO  Przyrządy do syntezy i analizy nanostruktur
 • IP PRONANO  Technologie inteligentnych dźwigni ze zintegrowanym aktuatorem
  wychylenia

Współpraca krajowa i zagraniczna

 • AMD Saxony LLC & Co., Materials Analysis Department, Dresden (Niemcy)
 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Wrocław
 • konsorcjum projektu TASNANO
 • konsorcjum projektu PRONANO

Dydaktyka

 • współudział przy realizacji prac dyplomowych

Ważniejsze publikacje

 • G. Wielgoszewski, P. Mulak, K. Woźniak, W. Herwich, M. Zielony Uniwersalny
  cyfrowy regulator PID do sterowania temperaturą w układach mikrosystemowych
  i optoelektronicznych
  . IV Konferencja Naukowa Studentów, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006
 • K. Kolanek, T. Gotszalk, M. Woszczyna, A. Masalska, P. Zawierucha, P. Mulak,
  R. Szeloch, M. Zielony, P. Janus, P. Grabiec Wytwarzanie przyrządów elektroniki kwantowej metodami mikroskopii bliskich oddziaływań, Elektronika, 2006
 • M. Woszczyna, T. Gotszalk, P. Zawierucha, M. Zielony Zastosowanie detektorów przesunięcia fazowego do pomiarów bliskich oddziaływań w mikroskopii sił atomowych, KKE, 2006