Politechnika Wrocławska
Nauczyciele Akademiccy
Doktoranci
Pracownicy inżynieryjno- techniczni

Nasi studenci
Anna Gosiewska
Kamil Raczkowski
Andrzej Dzierka
Paweł Biczysko
Mateusz Jasiński
Michał Babij
Piotr Kunicki
Nasi wcześniejsi współpracownicy
Benedykt Licznerski
Andrzej Bochenek
Janusz Kozłowski
Janusz Wilk
Agata Masalska-Pawlak
Marcin Dudek
Krzysztof Kolanek
Mirosław Woszczyna
Mateusz Wroński
Paweł Zawierucha
Magdalena Bujonek
Zuzanna Kowalska
Bogumił Frank
Mateusz Garbowicz
Krzysztof Garczyński
Grzegorz Gruca
Wiktor Herwich
Marcin Klich
Jakub Mateńko
Grzegorz Małozięć
Piotr Mulak
Konrad Nieradka
Zdzisław Nowacki
Łukasz Olczyk
Jarosław Olszewski
Adam Piotrowicz
Jan Skwierczyński
Piotr Słupski
Przemysław Sulecki
Tomasz Wojciechowski
Bartłomiej Wierdak
Klaudiusz Woźniak
Krystian Cecot
Michał Dusza
Alicja Palczyńska
Natalia Pyka
Michał Świątkowski

Michał Świątkowski
budynek C-2, pokój 104b, +48 (71) 320-33-13
michał.świątkowski@pwr.wroc.pl
strona prywatna

Zainteresowania naukowe/działalność naukowa

 • charakteryzacja detektorów stosowanych w mikroskopii bliskich oddziaływań
 • praktyczne zastosowania układów elektronicznych
 • zastosowania mikrowag kwarcowych
 • mikroskopia bliskich oddziaływań

Uczestnictwo w grantach

 • NANOHEAT Wielodomenowa platforma dla zintegrowanych systemów klasy “More than Moore” i “beyond CMOS” [link]
 • CZUJNIKI I SENSORY do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń [link]
 • IP PRONANO  Technologie inteligentnych dźwigni ze zintegrowanym aktuatorem wychylenia [link]
 • STREP TASNANO Tools and Technologies for the Analysis and Synthesis of Nanostructures [link]
 • MNiI 3T11B01127  Badanie właściwości elektrycznych nanostruktur za pomocą mikrosystemowego czujnika z przewodzącym ostrzem pomiarowym

Współpraca krajowa i zagraniczna

 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki - Politechnika Warszawska
 • Zakład Chemii Supramolekularnej - Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Instytut Genetyki i Mikrobiologii - Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

 Dydaktyka

 • Metrologia - laboratorium
 • Projektowanie układów optoelektronicznych - projekt

Ważniejsze publikacje

 • Waszczuk Karol, Guła Grzegorz, Świątkowski Michał, Olszewski Jarosław, Herwich Wiktor, Drulis-Kawa Zuzanna, Gutowicz Jan, Gotszalk Teodor, Evaluation of Pseudomonas aeruginosa biofilm formation using piezoelectric tuning fork mass sensors, Sensors and Actuators. B, Chemical. 2012, vol. 170, s. 7-12
 • Świątkowski Michał, Wielgoszewski Grzegorz, Olszewski Jarosław, Gotszalk Teodor, Układ samowzbudny na bazie wagi kwarcowej do kalibracji mikroskopu AFM, Wiadomości Elektrotechniczne.2011, R. 79, nr 10, s. 26-28
 • Wawrzyniak Maciej, Wiczyński Grzegorz, Świątkowski Michał, Pomiary kwantowania przewodności elektrycznej w nanodrutach formowanych za pomocą magnetostrykcyjnego elementu wykonawczego. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2010, vol. 56, nr 1, s. 86-87
 • M.Swiatkowski, T.Gotszalk, J.Olszewski, J.Rybka, G.Schroeder, Mikrowaga kwarcowa jako układ szybkiej detekcji patogenów, IX Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, Krynica 10-14 maja 2009r, materiały konferencyjne s.203-208, ISBN 978-83-61528-08-1
 • G.Gruca, G.Wielgoszewski, M.Zielony, P.Zawierucha, M.Swiatkowski, A.Masalska, M.Woszczyna,
  J.Radojewski, T.Gotszalk, K.Nitsch, P.Grabiec, I.Rangelow
  , Zastosowania i własciwosci metrologiczne mikromechanicznych czujników stosowanych w diagnostyce biochemicznej, IX Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, Krynica 10-14 maja 2009r, materiały konferencyjne s.71-74, ISBN 978-83-61528-08-1
 • Quantitative force and mass measurements using the cantilever with integrated actuator and deflection detector Author(s): Woszczyna M, Zawierucha P, Swiatkowski M, et al. MICROELECTRONIC ENGINEERING Volume: 86 Issue: 4-6 Pages: 1043-1045 Published: APR-JUN 2009
 • Grzegorz Gruca, Grzegorz Wielgoszewski, Michał Zielony, Paweł Zawierucha, Michał
  Świątkowski, Agata Masalska, Krzysztof Kolanek, Karol Waszczuk, Mirosław Woszczyna, Jacek Radojewski, Teodor Gotszalk, Piotr Grabiec, Iwo Rangelow
  , Mikrodźwignia sprężysta jako bioczujnik” [w:] Grzegorz Schroeder (red.), Materiały supramolekularne, BETAGRAF P.U.H., Poznań 2008
 • M. Świątkowski, K. Woźniak, Ł. Olczyk, G. Gruca, J. Chorowski, G. Wielgoszewski Studencka tablica informacyjna na bazie zespołu matryc LED, sterowana poprzez protokół TCP/IP, IV Konferencja Naukowa Studentów, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006.