Politechnika Wrocławska
Nauczyciele Akademiccy
Doktoranci
Pracownicy inżynieryjno- techniczni

Nasi studenci
Anna Gosiewska
Kamil Raczkowski
Andrzej Dzierka
Paweł Biczysko
Mateusz Jasiński
Michał Babij
Piotr Kunicki
Nasi wcześniejsi współpracownicy
Benedykt Licznerski
Andrzej Bochenek
Janusz Kozłowski
Janusz Wilk
Agata Masalska-Pawlak
Marcin Dudek
Krzysztof Kolanek
Mirosław Woszczyna
Mateusz Wroński
Paweł Zawierucha
Magdalena Bujonek
Zuzanna Kowalska
Bogumił Frank
Mateusz Garbowicz
Krzysztof Garczyński
Grzegorz Gruca
Wiktor Herwich
Marcin Klich
Jakub Mateńko
Grzegorz Małozięć
Piotr Mulak
Konrad Nieradka
Zdzisław Nowacki
Łukasz Olczyk
Jarosław Olszewski
Adam Piotrowicz
Jan Skwierczyński
Piotr Słupski
Przemysław Sulecki
Tomasz Wojciechowski
Bartłomiej Wierdak
Klaudiusz Woźniak
Krystian Cecot
Michał Dusza
Alicja Palczyńska
Natalia Pyka
Karolina Orłowska

Karolina Orłowska
budynek C-2, pokój 213, +48 71 320-25-73 
karolina.orlowska@pwr.wroc.pl
strona prywatna

 

Zainteresowania naukowe/działalność naukowa

 • Światłowody i czujniki światłowodowe
 • Układy mikro- i nanoelektromechaniczne w zastosowaniach czujnikowych
 • Mikroskopia elektronowa (SEM) i jonowa (FIB)
 • Mikroskopia bliskich oddziaływań, a zwłaszcza:
  -Mikroskopia sił atomowych (AFM)
  -Mikroskopia sił z sondą Kelvina (KPFM)

Uczestnictwo w grantach

 • Nanometrologia siły i zmian masy z zastosowaniem mikro- i nanoukładów typu MEMS i NEMS FoMaMet, grant przyznany w programie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Współpraca krajowa i zagraniczna

 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Uniwersytet w Birmingham (Wielka Brytania)
 • Instytut Badań Nieniszczących Fraunhofera w Dreźnie (Niemcy)

Dydaktyka

Ważniejsze publikacje