Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

Załoga:

Jarosław Serafińczuk


pokój numer: 003/C-2
tel. +48 71 320 22 34

Wyposażenie:


Badania prowadzone w laboratorium:

 • Charakteryzacja strukturalna materiałów i struktur:
  • Badania samoorganizujących się cieczy jonowych i cienkich warstw – reflektometria rentgenowska
  • Materiały polikrystaliczne i proszki fotoniczne – identyfikacja fazowa, pomiary naprężeń, wyznaczanie rozmiaru ziaren krystalicznych
  • Materiały elektroniki i optoelektroniki III-V i III-N mocno niedopasowane sieciowo do podłoża – pomiary krzywych odbić i map węzłów sieci odwrotnej oraz pomiary „in-plane”

Współpraca krajowa i zagraniczna

 • Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
 • AMMONO sp. z o.o.

Projekty

 • Projekt NCN „Badania anizotropii naprężeń oraz naprężeń resztkowych w mocno niedopasowanych stopach półprzewodnikowych III-V-N”, 2011-2014.
 • Projekt MNiSW „Iuventus Plus”: „Badania strukturalne związków półprzewodnikowych mocno niedopasowanych sieciowo w stosunku do podłoża”, 2012-2013.

Zdjęcia