Politechnika Wrocławska
Nauczyciele Akademiccy
Doktoranci
Pracownicy inżynieryjno- techniczni

Nasi studenci
Anna Gosiewska
Kamil Raczkowski
Andrzej Dzierka
Paweł Biczysko
Mateusz Jasiński
Michał Babij
Piotr Kunicki
Nasi wcześniejsi współpracownicy
Benedykt Licznerski
Andrzej Bochenek
Janusz Kozłowski
Janusz Wilk
Agata Masalska-Pawlak
Marcin Dudek
Krzysztof Kolanek
Mirosław Woszczyna
Mateusz Wroński
Paweł Zawierucha
Magdalena Bujonek
Zuzanna Kowalska
Bogumił Frank
Mateusz Garbowicz
Krzysztof Garczyński
Grzegorz Gruca
Wiktor Herwich
Marcin Klich
Jakub Mateńko
Grzegorz Małozięć
Piotr Mulak
Konrad Nieradka
Zdzisław Nowacki
Łukasz Olczyk
Jarosław Olszewski
Adam Piotrowicz
Jan Skwierczyński
Piotr Słupski
Przemysław Sulecki
Tomasz Wojciechowski
Bartłomiej Wierdak
Klaudiusz Woźniak
Krystian Cecot
Michał Dusza
Alicja Palczyńska
Natalia Pyka
Konrad Chabowski

mgr inż. Konrad Chabowski
budynek C-2, pokój 401, +48 71 320-29-82
konrad.chabowski@pwr.wroc.pl
strona prywatna

 

Zainteresowania naukowe/działalność naukowa

 • miniaturowe czujniki impedancyjne
 • zastosowanie czujników w mikrobiologii
 • spektroskopia impedancyjna

Uczestnictwo w grantach

Współpraca krajowa i zagraniczna

 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dydaktyka

 • Półprzewodniki, dielektryki, magnetyki - laboratorium
 • Metrologia - laboratorium
 • Informatyka - laboratorium

 

Ważniejsze publikacje

 • K. Chabowski, "Short characterization of miniaturized impedance sensors", Proceedings of 2011 International Students and Young Scientists  Workshop "Photonics and Microsystems": international optoelectronics workshop, Cottbus, Germany, 8-10 July, 2011
 • T. Piasecki, K. Nitsch, A. Dziedzic, K. Chabowski, W. Stęplewski, G. Kozioł, "Testing of passive elements embedded in PCB using impednacje spectroscopy", 35 th International Microelectronics and Packaging IMAPS - IEEE CPMT Poland Conference proceedings, 21-24 September, 2011, Gdańsk-Sobieszewo, ISBN 978-83-607791-4-9
 • K. Chabowski, P. Pałetko, K. Nitsch, T. Piasecki, P. Grabiec, P. Janus, T. Gotszalk, "Badanie wpływu alkoholi na odpowiedź funkcjonalizowanych czujników impedancyjnych", Elektronika, R. 53, nr 6 (2012), s. 53-55.
 • T. Piasecki, K. Nitsch, A. Dziedzic, K. Chabowski, W. Stęplewski, G. Kozioł, "Electrical properties of dielectric foil for embedded PCB capacitors", Materials Science-Poland. 2012, vol. 30, nr 4, s. 335-341.