Politechnika Wrocławska
Nauczyciele Akademiccy
Doktoranci
Pracownicy inżynieryjno- techniczni

Nasi studenci
Anna Gosiewska
Kamil Raczkowski
Andrzej Dzierka
Paweł Biczysko
Mateusz Jasiński
Michał Babij
Piotr Kunicki
Nasi wcześniejsi współpracownicy
Benedykt Licznerski
Andrzej Bochenek
Janusz Kozłowski
Janusz Wilk
Agata Masalska-Pawlak
Marcin Dudek
Krzysztof Kolanek
Mirosław Woszczyna
Mateusz Wroński
Paweł Zawierucha
Magdalena Bujonek
Zuzanna Kowalska
Bogumił Frank
Mateusz Garbowicz
Krzysztof Garczyński
Grzegorz Gruca
Wiktor Herwich
Marcin Klich
Jakub Mateńko
Grzegorz Małozięć
Piotr Mulak
Konrad Nieradka
Zdzisław Nowacki
Łukasz Olczyk
Jarosław Olszewski
Adam Piotrowicz
Jan Skwierczyński
Piotr Słupski
Przemysław Sulecki
Tomasz Wojciechowski
Bartłomiej Wierdak
Klaudiusz Woźniak
Krystian Cecot
Michał Dusza
Alicja Palczyńska
Natalia Pyka
Tomasz Piasecki

dr inż. Tomasz Piasecki
budynek C-2, pokój 404, +48 71 320-32-23
tomasz.piasecki@pwr.edu.pl
strona prywatna

Zainteresowania naukowe/działalność naukowa

 • spektroskopia impedancyjna
 • pomiary właściwości elektrycznych materiałów
 • czujniki impedancyjne
 • komputerowe przetwarzanie wyników pomiarów

Uczestnictwo w grantach:

 • Projekt programu POIG, POIG.01.03.01-00-0114/08-03, Mikro- i Nano Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej
 • Projekt programu POIG, POIG.01.03.01-02-002/08, Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenie w środowisku-modelowanie i monitoring zagrożeń

Współpraca krajowa i zagraniczna:

 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Zakład Biologii Patogenów i Immunologii, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie

Dydaktyka:

 • Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej
 • Półprzewodniki, dielektryki i magnetyki

Ważniejsze publikacje:

 • Waszczuk K., Piasecki T., Nitsch K., Gotszalk T., Application of piezoelectric tuning forks in liquid viscosity and density measurements, Sensors and Actuators B: Chemical, 2011, in press
 • Piasecki T., Wroński M., Dudek M., Nitsch K., System setup and software for impedance spectroscopy measurements, Elektronika, 52 nr 3 (2011) 74-76
 • Piasecki T., Nitsch K., Study of sprayed coatings and compound materials by impedance spectroscopy, Surface & Coatings Technology 205 (2010) 1009-1014
 • Piasecki T., Nitsch K., Pązik R., Stręk W., Nanopowder grain size effect on the ac electric properties of Eu doped BaTiO3 nanoceramic, Journal of Physics. Conference Series 146 (2009) 012009
 • Miś E., Dziedzic A., Piasecki T., Kita J., Moos R., Geometrical, electrical and stability properties of thick-film and LTCC microcapacitors, Microelectonics International 25 (2008) 37-41
 • Piasecki T., Kośnikowski W., Paszkiewicz B., Piezoelectric effect and spontaneous polarization in computer modelling of AIII-N heterostructures, Optica Applicata 35 (2005) 597-604
 • Paszkiewicz R., Paszkiewicz B., Kozłowski J., Piasecki T., Kośnikowski W., Tłaczała M., Influence of crystallographic structure on electrical characteristics of (Al,Ga)N epitaxial layers grown by MOVPE method, Journal of Crystals Growth 248 (2003) 487-493