Politechnika Wrocławska, WEMiF WEMiFL: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki WEMiF

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) jest najmłodszym wydziałem Uczelni. Kształci studentów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, koncentrując działalność naukową i techniczną na problematyce związanej z nowoczesnymi technologiami wytwarzania mikro- i nanoukładów elektronicznych, a także z wykorzystaniem tych technologii w innych dziedzinach. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Elektronika.


Program studiów na wszystkich specjalnościach obejmuje podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki, optoelektroniki, mikrosystemów i telekomunikacji.
W ramach trzech specjalności:
przekazywana jest wiedza związana z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki.
Absolwenci Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki mają do wyboru szeroki rynek pracy oraz przygotowanie do rozwiązywania dziś nie zdefiniowanych jeszcze problemów.
Bardzo dobre opinie o absolwentach u naszych partnerów zagranicznych ułatwiają studentom podejmowanie studiów za granicą i pogłębianie znajomości języka; każdego roku grupa studentów bierze udział w stażu zagranicznym. Zainteresowania naukowe studenci mogą rozwijać w działającym na wydziale Stowarzyszeniu Naukowym Studentów, prezentując wyniki pracy na konferencjach krajowych i zagranicznych.